منوی عمودی

صفحه اصلی

بیمه کارآفرین فخرنژاد 2787چشم انداز: 

نمایندگی 2787 میکوشد با استفاده از نیروی انسانی متخصص بر اساس اصل صداقت، حسن نیت، مشتری مداری و کار تیمی با ارایه خدمات جامع بیمه ای در پنج سال آینده بعنـوان یکی از هشت نماینده برترصنعت بیمه کشور خالق ارزش پایدار و خدمت رسان بیمه گذاران باشد.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما