شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن عمر شما امکانات متنوع سرمایه گذاری منابع ذخیره ریاضی حق بیمه های پرداختی شما را در سبد سرمایه گذاری خود متشکل از بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری، در دسترس شما قرار می دهد تا در هر زمان از منابع یاد شده بهره مند شوید. شایان ذکر است که سود پرداختی به اندوخته بیمه نامه ها طی سالیان قبل هر ساله بیشتر از سود تضمینی بوده است .ضمنا سود قطعی حاصل از سرمایه گذاری در سال 91 و 92، 21 درصد و سال 93، 22 درصد بوده که به مانده حساب اندوخته بیمه گذاران منظور گردیده است.

دسترسی به اندوخته حاصل از سرمایه گذاری ( برداشت از اندوخته )

حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده می باشد و بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد هرگاه که مایل باشد تا سقف 90% از اندوخته خویش برداشت نماید. در دیگر بیمه های عمر و پس انداز کل اندوخته حاصل تا پایان مدت بیمه نامه در دسترس نخواهد بود و بیمه شده نمی تواند بنا به میل خویش از آن استفاده نماید.

دریافت وام

بیمه شده می تواند بعد از سال دوم قرارداد ، تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را به صورت وام دریافت نماید. وام دریافتی نیاز به ضامن ندارد و در اسرع وقت پرداخت می شود .

سهیم بودن در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین

شما بصورت واقعی در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهید بود:

مهمترین ویژگی این سرمایه گذاری ضمانت سود آوری آن از جانب شرکت بیمه است. بازده این سرمایه گذاری بصورت مستقیم مرتبط با بازده سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین می باشد.

ضمانت سود آوری

طبق آیین نامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود تضمین شده از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه معادل هجده درصد برای پنج سال اول بیمه نامه و پانزده درصد از سال ششم تا دهم بیمه نامه می باشد . هم چنین برای بیمه نامه هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 1391/2/1 می باشد از ابتدای سال 91 ، به ازای سالهای باقی مانده تا سال پنجم بیمه ای نرخ بهره تضمینی معادل 18 درصد محاسبه می گردد. لازم به ذکر است که سود فوق الذکر علی الحساب بوده و با تحقق سود های بالاتر اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری شما، سرمایه ارزشمند تری را در دسترستان قرار خواهد داد لذا سود دوران مشارکت نیز در پایان هر سال به آن اضافه می شود.

مطمئن, بدون ریسک و معاف از مالیات

با درک این واقعیت که غالب ما خواستار درگیری در بازارهای پر تلاطم سرمایه گذاری برای برنامه ریزی بلند مدت آینده خود نمی باشیم و سرمایه گذاری سیستماتیک را برای آینده خود و خانواده مان برمیگزینیم ، لیکن اغلب آنرا به دلایل مسائل گوناگونی که در این خصوص وجود دارد و سرمایه گذاری مناسب را دشوار می نماید به صورت بهینه انجام نمی دهیم . بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با جمع آوری منابع مالی و به پشتوانه تخصص و دانش موجود در امر سرمایه گذاری این مهم را از جانب شما به صورت مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات انجام می دهد.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

پوشش تکمیلی بیماری های تحت پوشش

این پوشش به افراد 20 الی 60 ساله تعلق می گیردکه بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه نموده و سقف سرمایه این پوشش حداکثر 300،000،000 ریال ( سیصد میلیون ریال )می باشد و در صورت ابتلا بیمه شده به یکی از پنج بیماری ذیل ، شرکت بیمه کار آفرین سرمایه این پوشش تکمیلی را طبق مبلغ مندرج در بیمه نامه عینا و صرف نظر از اینکه هزینه های بیمارستانی به چه میزان بوده است ، پرداخت می نماید .

این بیماریها عبارتند از:

 

سکته قلبی
سکته مغزی
سرطان
پیوند اعضاء اصلی بدن
جراحی قلب باز

پوشش تکمیلی فوت ناشی از حادثه:

این پوشش به افراد 15 الی 70 ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا چهار برابر افزایش یابد.

 

پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده

این پوشش به افراد 18 الی 60 ساله ای تعلق می گیرد که شاغل هستند .

در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده( که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد ) تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه کار آفرین متعهد می گردد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را (بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی و تعدیل ) تا پایان مدت قید شده در قرارداد بیمه تقبل نماید .

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما