راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور


چند قدم ساده تا خریداری بیمه عمر و سرمایه گذاری :

  • کسب اطلاعات مربوط به بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با مراجعه به وب سایت بیمه کارآفرین و یا تماس و مراجعه به یکی از دفاتر نمایندگی، کارگزاری، دفتر مرکزی و یا شعب بیمه کارآفرین در تهران و شهرستانها
  • تکمیل فرم پیشنهاد
  • انجام چکاپ پزشکی بدون پرداخت هزینه در صورت لزوم حسب تشخیص شرکت بیمه
  • پرداخت حق بیمه از طریق یکی از روشهای پرداخت الکترونیکی ( سایت شرکت ) ، فیش بانکی حاوی شناسه و ...
مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما