معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه آتش سوزی

مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذاربرای مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما