معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از تابلو های تبلیغاتی متعلق و یا در اختیار بیمه گذار ، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذاربرای مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر محرز گردد.

کاتالوگ و فایلهای پیوست

کاتالوگ بیمه نامه نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما