معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه ناجیان غریق

در استخرهای شنا، شناگران همواره با خطراتی روبرو هستند که این خطرات به دو بخش زیرتفکیک میگردد:

1. غرق شدن شناگر بعلت عدم نظارت بر امر شنا ازطرف منجی غریق

2. صدمات جسمانی در اثر نقص تاسیسات و امکانات استخر مانند:

  • نشت گاز
  • برق گرفتگی
  • مناسب نبودن سطوح استخر و ...

 

در هرحال در اکثر مواردیکه حادثه ای ناگوار در استخر اتفاق می افتد، طبق قانون، منجی یا مدیریت استخر و یا هر دو مسئول شناخته می شوند و ملزم به جبران خسارت هستند که خطرات ذکر شده در این بیمه نامه قابل بیمه نمودن میباشد.

 

کاتالوگ و فایلهای پیوست

کاتالوگ بیمه نامه ناجیان غریق

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما