معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه مدیران مهد کودک

عبارت است از پوشش خسارتهای بدنی وارد به کودکان و نوزدان و شیرخواران تحت نگهداری در محل مهد کودک مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر و طبق رای مراجع ذیصلاح قضایی محرز گردد.

کاتالوگ و فایلهای پیوست

کاتالوگ بیمه نامه مدیران مهد کودک

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما