معرفی بیمه نامه

معرفی بیمه نامه

بیمه مدیران سینما

مسئولیت مدنی مدیران سالن های سینما،کنسرت و اجلاس جهت جبران خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از سالن،مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی ذیصلاح و بیمه گر تایید گردد.

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما