شرایط و تعهدات

شرایط عمومی و اختصاصی

با توجه به توافقات انجام شده بین شرکت های بیمه داخلی و شرکت های بیمه اتکایی ،طبقه بندی به شرح ذیل انجام پذیرفته است و بیمه شدگان محترم با عنایت به کشور مقصد می توانند نسبت به خرید بیمه نامه جهت منطقه درخواستی اقدام نمایند. شایان ذکر است تعهدات مورد پوشش در هر منطقه در شرایط خصوصی بیمه نامه ها اعلام گردیده است.

  1. طرح شینگن : شامل کشورهای عضو شینگن میباشد.
  2. طرح شینگن طلایی: شامل کشورهای عضو شینگن میباشد و تفاوت آن با طرح شینگن در تعهدات تحت پوشش میباشد.
  3. سراسر جهان
  4. سراسر جهان به جز امریکا –کانادا –ژاپن
  5. خاورمیانه ،آفریقا و ترکیه
  6. کشورهای GCC : شامل کشورهای بحرین –کویت –عمان-عربستان صعودی(به جز مکه و مدینه) –قطر –امارات متحده عربی
مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما