راهنمای خرید و بیمه نامه و الحاقیه

مراحل صدور

بیمه گذاران محترم که تمایل به خرید بیمه نامه اتباع خارجی ورودی به ایران را دارند می توانند با تکمیل فرم پیشنهاد به نزدیکترین شعبه و یا نمایندگی شرکت بیمه کارآفرین ( که امکان صدور بیمه نامه را دارد) مراجعه نماید تا همکاران این شرکت نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نمایند.

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

فرم پیشنهاد خرید بیمه نامه اتباع خارجی ورود به ایران

 

مشتریان ما
خدمات ما
پروژه های ما